Destination Halmstad AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Destination Halmstad AB har bland annat genomfört följande för sina 31 poäng

Företagscyklar
Bilpool
Köper in miljömärkta kontorsmaskiner
Köper in närproducerad mat/fika till medarbetare
Minst 50% miljömärkta rengöringskemikalier
Arbetsträning för långtidssjukskriven person
Sponsring för samhällsnyttiga projekt
Medarbetarundersökning
Sponsring av idrottsföreningar eller evenemang
Tar emot en eller flera praktikanter under året

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.