Destination Halmstad AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Destination Halmstad AB har bland annat genomfört följande för sina 31 poäng

Utbildat minst 50% av personalen i grundläggande miljökunskap
Företagscyklar
Personbilar Miljöbil >80%
Bilpool
Resepolicy
Kartläggning av tjänsteresor
Inköpspolicy
Köper in närproducerad mat/fika till medarbetare
Mentor/handledare
Sponsring av idrottsföreningar eller evenemang

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.