Destination Halmstad AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Destination Halmstad AB har bland annat genomfört följande för sina 31 poäng

Fjärrvärme
Supermiljöbil >50%
Inköpspolicy
Supermiljöbil - Har minst 1 supermiljöbil
Köper in miljömärkta kontorsmaskiner
Anställt långtidsarbetslös person
Sponsring för samhällsnyttiga projekt
Sponsring av idrottsföreningar eller evenemang
Tar emot en eller flera praktikanter under året
Tar in sommarjobbare

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.