Destination Halmstad AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Destination Halmstad AB har bland annat genomfört följande för sina 31 poäng

Tydligt märkta sorteringskärl
Fjärrkyla
Köper in miljömärkt el
Utbildat minst 50% av personalen i grundläggande miljökunskap
Resepolicy
Kartläggning av tjänsteresor
Inköpspolicy
Köper in miljömärkta kontorsmaskiner
Sponsring för samhällsnyttiga projekt
Medarbetarundersökning

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.