Destination Halmstad AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Destination Halmstad AB har bland annat genomfört följande för sina 31 poäng

Miljödiplomering
Fjärrkyla
Fjärrvärme
Supermiljöbil >50%
Resepolicy
Anställt långtidsarbetslös person
Arbetsträning för långtidssjukskriven person
Kartläggning av jämställdheten inom organisationen
Medarbetarundersökning
Tar emot en eller flera praktikanter under året

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.