Destination Halmstad AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Destination Halmstad AB har bland annat genomfört följande för sina 31 poäng

Tydligt märkta sorteringskärl
Supermiljöbil >50%
Bilpool
Kartläggning av tjänsteresor
Inköpspolicy
Köper in miljömärkta kontorsmaskiner
Köper in närproducerad mat/fika till medarbetare
Minst 50% miljömärkta rengöringskemikalier
Anställt långtidsarbetslös person
Delaktig i integrationen av nyanlända

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.