Destination Halmstad AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Destination Halmstad AB har bland annat genomfört följande för sina 31 poäng

Fjärrvärme
Företagscyklar
Supermiljöbil >50%
Resepolicy
Kartläggning av tjänsteresor
Supermiljöbil - Har minst 1 supermiljöbil
Köper in miljömärkta kontorsmaskiner
Köper in närproducerad mat/fika till medarbetare
Mentor/handledare
Sponsring för samhällsnyttiga projekt

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.