Destination Halmstad AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Destination Halmstad AB har bland annat genomfört följande för sina 31 poäng

Miljödiplomering
Tydligt märkta sorteringskärl
Företagscyklar
Personbilar Miljöbil >80%
Supermiljöbil >50%
Kartläggning av tjänsteresor
Köper in närproducerad mat/fika till medarbetare
Arbetsträning för långtidssjukskriven person
Delaktig i integrationen av nyanlända
Kartläggning av jämställdheten inom organisationen

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.