Fredblad Arkitekter AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Fredblad Arkitekter AB har bland annat genomfört följande för sina 20 poäng

Tydligt märkta sorteringskärl
Köper in miljömärkt el
Inköpspolicy
Minst 50% miljömärkta rengöringskemikalier
Utbildat minst 50% av personalen i grundläggande miljökunskap
Utbildat personal i sparsam körning
Hälsoaktiviteter
Tar in sommarjobbare
Träningskort
Använder cykel och kollektivtrafik istället för bil

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.