Fredblad Arkitekter AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Fredblad Arkitekter AB har bland annat genomfört följande för sina 20 poäng

Tydligt märkta sorteringskärl
Miljödiplomering
Köper in miljömärkt el
Köper in närproducerad mat/fika till medarbetare
Minst 50% miljömärkta rengöringskemikalier
Utbildat minst 50% av personalen i grundläggande miljökunskap
Tar in sommarjobbare
Utbildningsplan för medarbetare
Använder cykel och kollektivtrafik istället för bil
Kollektivtrafik företagskort

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.