Fredblad Arkitekter AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Fredblad Arkitekter AB har bland annat genomfört följande för sina 20 poäng

Miljödiplomering
Inköpspolicy
Köper in ekologisk mat/fika till medarbetare och kunder
Vid kundevent bjuder vi på vegetarisk mat
Minst 50% miljömärkta rengöringskemikalier
Egen aktivitet 1
Hälsoaktiviteter
Använder cykel och kollektivtrafik istället för bil
Kollektivtrafik företagskort
Resepolicy

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.