Fredblad Arkitekter AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Fredblad Arkitekter AB har bland annat genomfört följande för sina 20 poäng

Tydligt märkta sorteringskärl
Miljödiplomering
Köper in ekologisk mat/fika till medarbetare och kunder
Köper in närproducerad mat/fika till medarbetare
Utbildat minst 50% av personalen i grundläggande miljökunskap
Hälsoaktiviteter
Träningskort
Utbildningsplan för medarbetare
Kollektivtrafik företagskort
Resepolicy

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.