Hallands Energiutveckling AB

Aktivt hållbarhetsarbete

Hallands Energiutveckling AB har bland annat genomfört följande för sina 16 poäng

Miljödiplomering
Egen aktivitet 1
Inköpspolicy
Köper in ekologisk mat/fika till medarbetare och kunder
Köper in miljömärkta kontorsmaskiner
Minst 50% miljömärkta rengöringskemikalier
Utbildat minst 50% av personalen i grundläggande miljökunskap
Delaktig i integrationen av nyanlända
Tar emot en eller flera praktikanter under året
Personbilar Miljöbil >50%

Utfärdat: 2017-03-06
Giltigt tom: 2018-03-06
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.