Harplinge Lantmän

Aktivt hållbarhetsarbete

Harplinge Lantmän har bland annat genomfört följande för sina 14 poäng

Återanvänder kartonger, emballagematerial
Uppvärmning med värmepump
Köper in närproducerad mat/fika till medarbetare
Minst 50% miljömärkta rengöringskemikalier
Sponsring av idrottsföreningar eller evenemang
Sponsring för samhällsnyttiga projekt
Träningskort
Tunga fordon >80%
Utbildat personal i sparsam körning
Vi skänker/säljer våra begagnade möbler

Utfärdat: 2017-10-05
Giltigt tom: 2018-10-05
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.