SEE U

Aktivt hållbarhetsarbete

SEE U har bland annat genomfört följande för sina 21 poäng

Tydligt märkta sorteringskärl
Miljödiplomering
Egen aktivitet 1
Inköpspolicy
Egen aktivitet 2
Utbildningsplan för medarbetare
Kartläggning av tjänsteresor
Personbilar Miljöbil >80%
Delaktig i integrationen av nyanlända
Utbildat personal i sparsam körning

Utfärdat: 2016-10-31
Giltigt tom: 2017-10-31
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.