SEE U

Aktivt hållbarhetsarbete

SEE U har bland annat genomfört följande för sina 21 poäng

Miljödiplomering
Egen aktivitet 1
Egen aktivitet 2
Mentor/handledare
Utbildningsplan för medarbetare
Sponsring för samhällsnyttiga projekt
Kartläggning av tjänsteresor
Delaktig i integrationen av nyanlända
Hälsoaktiviteter
Utbildat personal i sparsam körning

Utfärdat: 2016-10-31
Giltigt tom: 2017-10-31
Verifierat hållbarhetsarbete av Hållbara Halland.